Historia

 

Domu Turysty PTTK w Bielsku-Białej

   Budynek obecnego Domu Turysty PTTK w Bielsku-Białej został wybudowany w 1933 roku jako dom mieszkalny bogatego fabrykanta bielskiego Neumana. W okresie II wojny światowej budynek ten był zajęty przez dowódctwo SS. Podczas wycofywania się Niemców został on bardzo zniszczony przez pożar.

 

   W roku 1953 władze miejskie przekazały zniszczony budynek na rzecz PTTK z przeznaczeniem na Dom Wycieczkowy. Po odbudowaniu budynku przez członków oddziału PTTK, 7 maja 1955 r. został on oddany do użytkowania. Od tego czasu obiekt ten pełni rolę doskonałej bazy wypadowej w Beskid Śląski i Mały, jest także dogodnym punktem etapowym dla turystów podążających w Beskid Żywiecki.

   Do września 2000 roku obiekt ten nosił nazwę Domu Wycieczkowego PTTK, natomiast na wskutek zmian w ustawie o turystyce powstała nowa nazwa obiektu - Dom Turysty PTTK .

   Od 1991 roku budynkiem tym zarządza ten sam gospodarz dzierżawiąc go od Spółki Schroniska i Hotele "Karpaty" z siedzibą w Nowym Sączu, która jest właścicielem obiektu.

obecnie 49 miejsc noclegowych.